SrbijaSpace

Hocu da otplatim deo kredita pre vremena, kako to da uradim?

Hocu da otplatim deo kredita pre vremena, kako to da uradim?
09
Jul-23

Hocu da otplatim deo kredita pre vremena, kako to da uradim?

Objavljeno: 09/Jul/2023, Bolewriter
(0) komentara (1005 pregleda)


Otplata kredita pre vremena


Posle dugo godina podstanarskog staža kupili ste stan.

Planirali ste da za tu kupovinu izdvojite nešto manje novca ali ste na kraju poslušali savet dobijen od agencije za promet nekretnina, podigli kredit i kupili veći stan. Bili ste pomalo nepoverljivi, ali ste ipak prihvatili većinu njihovih saveta.

I niste se prevarili!

Pokazivali su vam samo stanove koji zaista vrede, na odličnim lokacijama i u terminima koji su vam odgovarali, a kasnije su vam pomogli i da odaberete banku i najpovoljniji stambeni kredit.

Po obavljenom “poslu”, shvatili ste da su svi njihovi predlozi bili korisni i da sami ne biste tako brzo i povoljno uspeli da nađete odgovarajući stan.

Od tada je prošlo 10 godina. Otplaćujete rate kredita i uživate u svom divnom stanu. Supruga je u međuvremenu dobila odličan posao i razmišljate o novim investicijama. Ali bi prvo trebalo da otplatite kredit koji je aktuelan.

Sledeći tekst će pokušati da vam da odgovore na pitanja vezana za prevremenu otplatu kredita.

Kakvi su trenutni uslovi?
Da li se prevremena isplata kredita isplati?
Šta treba da znate kada je otplata kredita pre vremena u pitanju?

Otplata kredita pre vremena, san je svih koji su se zadužili i žele da što pre vrate pozajmljeni novac.

Možda ste nekad čuli onu narodnu – “dug je zao drug”. Kada god se duguje neki novac to uvek predstavlja opterećenje za onoga ko duguje, a taj pritisak je i mentalni i finansijski.

Baš je takva situacija u kojoj ste se našli kada ste pozajmili novac od banke. Ukoliko dođete u situaciju da razmišljate o prevremenoj otplati kredita, bitno je da znate sledeće:


Podpisivanje ugovora o prodaji stana


Prevremena otplata kredita se deli na dve vrste i može biti:

  • potpuna otplata
  • delimična otplata


U ugovoru koji klijent sklapa sa bankom uvek je precizirano koji su uslovi pod kojima se može izvršiti prevremena otplata zajma. Neke banke daju mogućnost prevremenog vraćanja duga tek posle određenog perioda, što najčešće iznosi pet godina.

Ukoliko želite da prevremeno otplatite kredit, delimično ili u celosti, potrebno je da banci podneste pismeni zahtev. Tom prilikom banka će vam dati potvrdu o visini duga, uz napomenu da visina duga važi na dan izdavanja potvrde. Ukoliko prevremenu otplatu ne izvršite istog dana, već to učinite kasnije, neophodno je da na taj dan još jednom proverite visinu duga, jer će on biti uvećan za iznos kamate za protekli period.

Ako je u pitanju delimična otplata kredita, klijent može da izabere, da mu rata ostane ista, a da skrati period otplate, ili da rok otplate ostane isti uz umanjen iznos rate.

Kod ugovora o kreditu koji su zaključeni posle 5. decembra 2011. banka može da ugovori naknadu za prevremenu otplatu kredita ako je za period prevremene otplate ugovorena fiksna nominalna kamatna stopa, a kod ugovora o kreditu čiji je predmet kupovina nepokretnosti – ako je ugovorena fiksna ili promenljiva nominalna kamatna stopa.

U bankarskom rečniku to se zove “pretrpljena šteta zbog prevremene otplate” i ta naknada može da bude najviše do 1% od iznosa kredita i to u slučaju ako je period između prevremene otplate i prvobitnog plana plaćanja duži od jedne godine. Ukoliko je ovaj period kraći od jedne godine, naknada ne može da bude veća od 0,5% iznosa kredita koji se otplaćuje.

U Srbiji je prevremena otplata kredita regulisana članom 36. Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 139/2014), koji predviđa da korisnik ima pravo da u bilo kom momentu, u potpunosti ili delimično, izvrši svoje obaveze iz ugovora o kreditu, u kom slučaju ima pravo na umanjenje ukupne cene kredita za iznos kamate i troškova za preostali period trajanja tog ugovora (prevremena otplata).

Visina naknade koju banka može da naplati pri prevremenoj otplati kredita, po ugovoru zaključenom do početka primene Zakona, zavisi od toga da li je u ugovoru navedena visina naknade ili je samo naznačeno da se naknada naplaćuje u skladu s tarifom naknada banke. Naime, banka ne može da naplati naknadu koja je veća od one utvrđene Zakonom u slučaju kada je ugovoreno da se naknada naplaćuje u skladu s tarifom naknada banke, jer je banka od početka primene Zakona u obavezi da primenjuje tarifu naknada koja je usaglašena sa odredbama ovog zakona.


Kalkulacija kredita


Kada je u pitanju prevremena otplata kredita, građani se vrlo često obraćaju bankama i Narodnoj banci Srbije sa zahtevom da im banka vrati iznos kamate za preostali deo kredita, dakle, građani misle da im je banka prilikom prevremene otplate kredita naplatila kamatu na ceo iznos duga.

Međutim, kada se izvrši prevremena otplata, banka zaračunava iznos kamate samo do tog datuma kada je prevremena otplata izvršena, tj. za dospele obaveze, ali ne i na ostatak duga. Isto tako, na primer, ako mesečna obaveza (rata) dospeva 15. u mesecu, a prevremena otplata se izvrši poslednjeg dana u mesecu, banka će, bez obzira na to što nova rata nije dospela za plaćanje, na tih petnaest dana obračunati kamatu, sve u skladu sa ugovorom.


Da li su uslovi prevremene otplati kredita jednaki u svim bankama?


Uslovi se mogu razlikovati ali prevashodno zavise od elemenata ugovora o kreditiranju.

Da li će banka prihvatiti naplatu iz nepokretnosti zavisi od poslovne politike banke, specifičnih okolnosti konkretnog aranžmana i dogovora između klijenta i banke.

Ako banka i prihvati da se ostatak duga otplati u visini vrednosti nepokretnosti, u tom slučaju i cena po kojoj se obračunava vrednost nepokretnosti je takođe predmet dogovora između klijenta i banke i ona je načelno zasnovana na tržišnoj vrednosti nepokretnosti, ali se tačna vrednost mora proveriti u svakom konkretnom slučaju.

Pri odluci o prevremenoj otplati kredita, nekoliko dana pre početka procedure neophodno je da klijent podnese zahtev za prevremenu otplatu, zatim da traži i potvrdu o stanju duga na određeni dan.

Iz NBS navode da se, ipak, i pored svih ovih preduzetih aktivnosti može desiti da kredit ne bude u potpunosti otplaćen, usled moguće neusaglašenosti promene podatka o stanju duga (budući da se ti podaci mogu promeniti na dnevnom nivou) ili nekih drugih razloga.

Takođe treba da proverite sa bankom na koji način će vam biti vraćen ugovoreni i položeni namenski depozit, odnosno da precizirate da li će se izvršiti umanjenje vašeg ukupnog duga za iznos položenog depozita ili će vam taj depozit banka isplatiti ili preneti na račun.

Savet je da se pre otplate duga informišete i o kursu valute (kupovni, srednji ili prodajni kurs, kao i kursu NBS ili banke) koji se koristi za izračunavanje iznosa dinarske protivvrednosti kredita koji se prevremeno otplaćuje, s tim da to bude kurs koji važi na dan otplate.

(0) komentara


dodaj komentar

O blogu

Korisna iskustva kako za potencijalne kupce nekretnina, tako i za oglašivače tj. zastupnike i vlasnike.

O blogu

Korisna iskustva kako za potencijalne kupce nekretnina, tako i za oglašivače tj. zastupnike i vlasnike.


Top nekretnine

Sve top nekretnine
89,400 €
Prodaja / Zastupnik
SOLIS nekretnine
31 m2
140,000 €
Prodaja / Zastupnik
Radošević nekretnine
200 m2
283,000 €
Prodaja / Zastupnik
Galerija nekretnine
101 m2
Beograd
Novi Beograd

Poslovni prostor
9,000 €
Izdavanje / Zastupnik
Kvadrat nekretnine
643 m2
59,700 €
Prodaja / Zastupnik
SM nekretnine
70 m2
70,000 €
Prodaja / Zastupnik
Radoševic Nekretnine Centar
118 m2