SrbijaSpace

Kupujete prvi stan? Evo pod kojim uslovima možete dobiti povrat PDV-a

Kupujete prvi stan? Evo pod kojim uslovima možete dobiti povrat PDV-a
18
Jun-20

Kupujete prvi stan? Evo pod kojim uslovima možete dobiti povrat PDV-a (147)

Objavljeno: 18/Jun/2020, SrbijaSpace.com

Kupovina prvog stana

Kupovinom prvog stana, smatra se stan tačnije svojinski udeo na porodičnoj stambenoj zgradi, koji kupuje osoba koja trenutno nema ili nije posedovala nekretninu ili svojinski udeo u nekretnini počevši od 1. jula 2006. godine. Kada kupite stan koji je izgrađen u novoj stambenoj zgradi, čeka vas plaćanje poreza na dodatu vrednost.

Kupce koji kupe stan u novogradnji, očekuje obaveza polaćanja poreza na dodatu vrednost. Ako kupite stan tačnije svojinski udeo na porodičnoj stambenoj zgradi i kupujete ga kao osoba koja nema ili nije posedovala nekretninu ili svojinski udeo u nekretnini počevši od 1. jula 2006. godine, ovakva kupovina se smatra kupovinom prve nekretnine.

Pravo na povrat PDV-a prema zakonu Republike Srbije za kupovinu prvog stana i na osnovu podnetog zahteva, ima punoletni državljanin Republike Srbije (fizičko lice). Ako kupujete svoj prvi stan u novogradnji direktno od investitora, tada možete biti oslobođeni od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava i tada imate pravo da tražite povrat PDV-a.


Kupovina prvog stana se smatra, ako od 1. jula 2006. godine, nemate na svom imenu neku nekretninu!!!


Pravo na povraćaj poreza imate na nekretninu do 40 kvadratnih metara, a ako želite kupiti svoj prvi stan veće kvadrature, pravo na povraćaj poreza možete ostvariti i na osnovu članova domaćinstva (supružnik, roditelji, deca...)

Kada predaje dokumentaciju, obveznik poreza u svrhu ostvarivanja prava na poresko oslobađanje uz kompletnu dokumentaciju, mora obavezno predati i overenu izjavu kupca da kupuje prvi stan za svoje potrebe, kao i za potrebe članova njegovog domaćinstva. Kasnije se mogu predati i drugi dokazi iz kojih se može potvrditi da su u potpunosti ispunjeni svi uslovi za oslobađanje, a koje je pružio kupac prvog stana.

Zahtev za povrat PDV-a kupcu prvog stana, podnosi se na Obrascu RFN!

Uz zahtev za povraćaj pdv-a za kupovinu prve nekretnine, potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:

 1. Zahtev-Obrazac RFN
 2. Overena izjava kupca da kupuje prvi stan-Obrazac IKPS PDV
 3. Fotokopija rešenja odobrenja za izgradnju objekta-poseduje prodavac stana
 4. Ugovor o kupoprodaji-original ili overena kopija
 5. Račun prodavca sa navedinim PDV-om-original ili overena kopija
 6. Dokaz o isplati u celosti, ako je prodavac pravno lice-izvod iz banke prodavca overen pečatom banke
 7. Potvrda prodavca da je stan isplaćen u celosti-original ili overena kopija
 8. Izvod iz matične knjige rođenih-original ili overena kopija
 9. Uverenje o državljanstvu-original ili overena kopija
 10. Kopija lične karte-overena
 11. Uverenje o kretanju prebivališta od 1. 07. 2006.-izdaje MUP
 12. Uverenje da kupac ne poseduje imovinu od 1. 07. 2006. godine-izdaje se u poreskom odelenju prema mestu prebivališta kupca
 13. Kopija kartice tekućeg računa podnosioca zahteva
 14. Uverenje Katastra nepokretnosti da kupac ne poseduje nepokretnost


Za članove domaćinstva koji su u zahtevu navedeni, potrebno je dostaviti obrasce sa rednim brojevima: 8, 9, 10, 11, 12 i 14, kao i za svakog člana domaćinstva koji je naveden. Za maloletnu decu je potrebno dostaviti obrasce sa rednim brojevima: 8 i 9. Od nadležnog MUP-a za decu je potrebno pribaviti i uverenje o prijavljenom prebivalištu.

Posle urađene provere ispunjenosti uslova za povraćaj PDV-a, nadležni organ u propisanom roku od 30 dana od dana prijema zahteva, odlučuje o istom. U roku od 15 dana od dostavljanja rešenja, vrši se refundacija PDV-a na dinarski račun kupca stana.

Pravo na povrat PDV-a nemaju:

 • Fizička lica koja su ostvarila povrat PDV-a prilikom kupovine prvog stana
 • Kupac i članovi porodičnog domaćinstva, koji su već stekli svoj prvi stan u staroj gradnji
 • Članovi porodičnog domaćinstva kupca prvog stana (na osnovu kojih je kupac prvog stana dobio mogućnost povrata PDV-a), ako nekada budu kupovali svoj stan


Dokumentacija koja se predaje u poresku upravu, mora imati validan datum potpisivanja kupoprodajnog ugovora!!!


Pre nego što se odlučite za kupovinu prvog stana, svakako toplo preporučujemo da pre bilo kakve odluke, obavezno kontaktirate renomiranu agenciju za prometovanje nekretninama. Prednost dajte agencijama koje duže posluju na tržištu nekretnina regije.

Takođe prednost treba dati i onima koje imaju veće iskustvo u prometovanju nekretninama, a koje mogu pomoći svakom kupcu u svim segmentima značajnim kod kupovine prve nekretnine.

Obavezno proverite sajt agencije za nekretnine, kao i da li možete videti koji su agenti za nekretnine predstavljeni na sajtu i da li svaki agent ima svoje podatke. Što je posebno važno, da li su ti agenti dostupni u svakom momentu pitencijalnim klijentima.


Kupovina prvog stana mala deca
 

Ako pažljivo odaberete agenciju nećete imati glavobolje jer rešavanje stambenog pitanja se ne događa svaki dan. 

Želimo Vam Srećnu kupovinu prve nekretnine! Podelite sa nama Vaša iskustva oko kupovine prve nekretnine kroz komentare.

 

 

(3) komentara
 • Jakov
  Jakov
  27-Jun-20 16:23:12 PM


  Lepo je to od države, ali mogli su malo da pojednostave proceduru. gubi se i previše vremena na skupljanje optrebnih papira. Neke agencije pomažu, ali ne sve

 • angie
  angie
  19-Jun-20 18:06:43 PM


  Da li to vazi samo za stan ili moze i za kupovinu kuce? To je super stvar, nije malo novca u pitanju...

 • Crvenkapica
  Crvenkapica
  19-Jun-20 15:42:04 PM


  Primamljivo zvuči, mada je kvadratura ipak dosta mala. Za samca ili par, može, ali kad dođu deca, baš je tesno. Ali, uz povrat PDV-a i sopstvenu nekretninu, kad je otplatite, možete da razmišljate i o nečemu većem. Imam neke poznanike kojima je prvi stan imao svega 18 kvm, ali je bio na dobroj lokaciji, kod Vukovog spomenika, tako da su krećući se u sve veće stanove dogurali do kuće u Zemunu. Zato ova opcija deluje veoma primamjivo. Naročito ako iza vas stoji dobra agncija za nekretnine, koja uvek želi da vam izađe u susret.dodaj komentar

O blogu

Korisna iskustva kako za potencijalne kupce nekretnina, tako i za oglašivače tj. zastupnike i vlasnike.

O blogu

Korisna iskustva kako za potencijalne kupce nekretnina, tako i za oglašivače tj. zastupnike i vlasnike.


Top nekretnine

Sve top nekretnine
54,500 €
Prodaja / Zastupnik
SOLIS nekretnine
39 m2
69,000 €
Prodaja / Zastupnik
Radošević nekretnine
62 m2
80,400 €
Prodaja / Zastupnik
Galerija nekretnine
34 m2
248,888 €
Prodaja / Zastupnik
Raičević nekretnine
90 m2
34,000 €
Prodaja / Zastupnik
Kvadrat nekretnine
36 m2
71,900 €
Prodaja / Zastupnik
DIVIS nekretnine
44 m2
45,720 €
Prodaja / Zastupnik
SM nekretnine
36 m2

SMB nekretnine
Gigant nekretnine
IN-EL
Eurostan nekretnine
Kristal nekretnine
Cilj nekretnine
LIFE HOUSE NEKRETNINE
Milox nekretnine
Agencija Momčilović 011